Figyelem
A koktelmania.hu a kulturált alkoholfogyasztás támogatója. Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét arra, hogy a koktélokban vagy más italokban található alkohol függőséget okozhat, de akár egyszeri, nagymennyiségű fogyasztása is életveszélyes lehet. Ezért, arra kérünk és egyben felszólítunk mindenkit,
  • hogy megfontolt módon fogyasszon alkoholt, s ha bódultan érezné magát hagyjon fel az italozással
  • soha ne vezessen autót vagy más járművet alkoholos befolyásoltság hatása alatt
  • kiskorú személyt soha ne kínáljon semmilyen alkoholos itallal
  • ha még kiskorú, akkor válasszon alkoholmentes koktéljaink közül.
Szerzői 
Jogok
Jelen oldalon található minden kép és szöveg szerzői jogi védelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a koktelmania.hu tulajdonosa jogosult. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A koktelmania.hu fenntartja a jogot, hogy a weboldalt bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért felelősséget nem vállalunk.
Regisztráció
A koktelmania.hu oldalán egyes szolgáltatások csak regisztráció ellenében érhetők el. Ennek során a Felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokat közölni és a regisztrációs ívet hiánytalanul kitölteni. Amennyiben ezen követelményeknek nem felel meg, akkor a regisztrációs folyamat újraindul, egészen addig, amíg a valóságnak megfelelő és hiánytalan adatok rendelkezésre nem állnak.

A regisztráció véglegesítéséhez és ahhoz, hogy az oldal funkció maradéktalanul elérhetőek legyenek a megadott e-mail címre küldött aktiváló linkre kattintva a regisztrációt meg kell erősíteni.

A Felhasználási feltételek elfogadása szükséges feltétele a regisztrációnak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási feltételekben foglaltak megszegése a regisztráció törlését vonja maga után.
Fórumszabályzat
A koktelmania.hu fórumában egyszeri regisztrációs folyamat után a Felhasználók szabadon közzétehetik véleményüket, ötleteiket és feltehetik kérdéseiket. Ennek keretében lehetőség nyílik a szabad véleménycserére, ám mindez olyan formában, hogy az ne sértse mások – beleértve a Szolgáltatót is - jogait, jogos érdekeit. A személyeskedés semmilyen formája nem megengedett.

Tilos:
  • olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti
  • mindenfajta illegális és Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekedetre való felhívás, felbujtás
  • az obszcén, vulgáris nevek használata, továbbá bármilyen módon faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata
  • szándékosan hátráltatni a szolgáltatást
  • szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót.
Játékszabályzat

A játékszervező

A Promóció szervezője a Software Evolution Kft. (Cím: 1048 Budapest, Megyeri út 220., Cégjegyzékszám: 01-09-928553).
A Nyereményjáték a jelen szabályzatnak megfelelően kerül lebonyolításra, a Játékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a feltételeket.

A nyereményjáték időtartama és helye

Az időtartam pontos meghatározása az adott Nyereményjáték leírásában szerepel. A szervezés és lebonyolítás helye Magyarország.

Nyeremények és támogatók

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatók. Egy Játékos csak egy nyeremény átvételére jogosult. A nyereményeket az oldal partnercégei ajánlották fel.

Részvételi feltételek, a játék menete

A Játékban kizárólag 18. életévet betöltött, devizabelföldi, természetes személyek vehetnek részt. Az akcióban a Ptk. rendelkezései alapján nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A részvétel regisztrációhoz kötött, amely során egyedi felhasználónév és létező e-mail cím megadása szükséges. Egy Játékos egyidejűleg csak egy Nyereményjátékban vehet részt. A játékszabály a következő: az adott Játékhoz összeállított kérdéssor kitöltését követően, a legtöbb helyest választ adók közül kerülnek kisorsolásra a Nyertesek.

Sorsolás és értesítés

A Nyertesek megállapítása számítógépes sorsolás útján véletlenszerűen történik. A sorsolás pontos időpontja az adott Játék leírásában szerepel. A Nyertes kiértesítése a regisztráció során megadott e-mail címen történik. Az így kapott e-mail-re reagálva egy válaszlevelet kell küldeni az címre, melyben a Nyertes nyilatkozik, hogy a nyeremény átvételét milyen módon igényli. A nyeremény kézhezvétele személyesen vagy postai kézbesítés útján történik, melynek költségét a Szervező állja. Az átvételre az értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül van mód.

Adatkezelés, adatvédelem

A résztvevő hozzájárul, hogy személyes adatait a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása, a Játékosok azonosítása és a nyeremény kisorsolása céljából az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett felhasználja.

Felelősség

A regisztráció során hiányosan megadott adatokból, valamint a szállítási késedelemből eredő károkért a Szervező nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a jelentkezés során vagy azt követően nem ellenőrzi, a téves adatszolgáltatásból eredő következményeket a Játékosok viselik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az akció időtartama alatt a koktelmania.hu weboldal ideiglenesen technikai okokból nem elérhető.

Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék időtartama alatt a Szabályzatot – a koktelmania.hu oldalon történő közzététel mellett - módosítsa, valamint, hogy a Nyereményjáték időtartamát meghosszabbítsa, továbbá, hogy azt megszüntesse. Az erről való tájékozódás a Játékost felelőssége.
Adatvédelem
A koktelmania.hu oldal üzemeltetője bármely, a weboldal használata során tudomására jutott adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A Szolgáltató a regisztráció során tudomásra jutott adatokat az egyes felhasználók azonosítására, megkülönböztetésére, a velük való kapcsolattartásra, a fórumhoz való hozzászólásra használja fel, azokat szigorúan bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja ki. A regisztrációval a Felhasználó beleegyezik, hogy az általa megadott e-mail címre a Szolgáltató elektronikus hírlevelet küld. Ezen hírlevelek fogadása a későbbiekben bármikor letiltható.